..........                    

             

                                   

Here's a brief overview of my created  hybrides. Hier is een kort overzicht van mijn door mijzelf gekweekte hybriden.   Using images for comercial purposes without permisson is prohibited. Always contact me in advance.

Passiflora "La Reina Maxima  2013"

This cross  (miniata x alata )was made in 2012. After not having any hope for flowers as Leopold Cevik did this cross before with no succes, buds appeared  with a stunning flower of 14 cm in size. The center varies from pure white to deep red and blue.  More taxa will flower shortly.

   Passiflora. Morning Star x Gritensis         P. chiquito    2008

This little jewel is about 8 cm in diameter and is stronger then P. Eye of the storm. The form of the flowrer is better.  This cross resists hardly any frost.

Dit kleine juweeltje is ca 8 cm groot en is sterker dan P. Eye of the Storm. De bloemvorm is beter. Deze kruising verdraagt nagenoeg géén vorst.

   Passiflora. Sweet surrender x caerulea      P. Cloudy   2008

   

With its  large 8 cm  full, slight irregular  and fat corona and possibly hardy up to -6 degrees celsius, its a striking caeruela hybride.

Met de 8 cm grote, volle, iets onregelmatige corona en waarschijnlijk vorstbestendigheid tot ca -6 graden is dit een opvallende caerulea hybride.

P. galbana x racemosa       P. Nightshift    2008

      

This close to Passiflora. Kewensis cultivar flowers at night.  The 9 cm flowers open in the early evening and close in the morning. Ideal for those places where flowres are wanted during the night.  The heart shape leaves with a little reddish border are beautiful as well.

Deze  op P. kewensis lijkende passiflora cultivar  bloeit s'nachts. De 9 cm grote bloemen gaan tijdens de schemering open en sluiten in de ochtend.  Een ideale plant op een plaats waar tijdens de avond bloemen gewenst zijn. De hartvormige bladeren met een klein roodachtig randje zijn eveneens erg mooi.

P. Sweet surrender  x caerulea Wild Brasil       P. Azul Celeste   2008

      

With its  large 8 cm bright blue white corona and its hardiness until -6 degrees celcius  this will be a promising hybride for the future.   

Met de 8 cm grote heldere blauw witte corona en de winterhardheid van ca -6 graden wordt dit een veelbelovende hybride voor de toekomst.

            P. Exoniensis x umbilicata    Passiflora. Fantasma  2008

            

A Cross like P. Blowback, but larger up to 15 cm flowers with strong petals and sepals, strong leaves and always a little down facing.  A true eye catcher.

Een kruising als P. Blowback, maar met tot 15 cm stevige grote bloemen, stevige knoppen en bladeren. Een echte blikvanger doordag de bloemen een beetje afhangen.

              P. eichleriana x garckei      Passiflora. Suave   2008

              

This non reflecting hybride has very soft colours. Flowrers reach 8 cm diameter. This plant resists no frost.

Deze met niet terugslaande bloembladeren hybride heeft zachte kleuren. De bloemen zijn ca 8 cm.  Deze plant verdraagt géén vorst.

 

                P. insignis x pinnastipula (Bolivia)  17-19 cm     Passiflora. Grandioso   2007

                 

With its 17 cm  and more diameter and 2,5 cm coronafilaments this is a very large flowrer. This abundant flowering tacsonia is possibly hardy till -3 degrees celsius.

Met 17 cm en méér diameter en 2,5 cm coronafillamenten is dit een zeer grote bloem. Deze rijkbloeiende tacsonia kan tot -3 graden vorst verdragen. 

                         P incarnata "Alba" x kermesia    P. Adoroso   2007

 

This very sweet pink hybride can resist some degrees of frost in dry areas. Flowersize around 8 cm.

Deze zuurstokrose hybride can enkele graden vorst verdragen in droge omstandigheden. Bloemgrootte ca 8 cm.

 

 P. White Wedding  x caerulea "Emil Kugler"  P. white mirror  2007 ( not registered  yet as it possibly comes close to a few weeks earlier registered P. Saparito)  

                         

 P. Winterland  ( below)  2007

         

2007  This beautiful abundant flowering hybride  is very hardy till app.-10 degrees celsius. The  five lobbed leaves are small, dark and compact. FLower size around 10 cm with the typical fat corona of a tetraploide cross. The leaves do not reflect.

P. Winterland  Larger flowers 10-11 cm with a 7 cm corona, but reflecting petals and sepals. The five lobbed leaves are larger then White Mirror.

In june and july the outside corona is mostly white, in darker periods there is a light blue ring.

Deze sterke krruising die rijk bloeit kan veel vorst verdragen tot ca -10 graden. De vijf lobbige bladeren zijn  in verhouding klein, compact en donkder van kleur. De bloemen zijn ca 10 cm groot met de typische dikke coronadraden van een tetraploide kruising.

                                              P. incarnata x umbilicata   P. Blue Stripper  2006

                            

2007    Again a hardy hybride with possible frost tolorance of -10 degrees celsius. The deep coulors, the abundane of the flowers and  the large white tipped corona make this cross a real eye catcher.

Alweer een hybride met een vermoedelijk hoge vorst tolorantie van - 10 graden. De diepe kleuren, het bloeirijke en de grote corona met een wit puntje op het einde maken deze kruising  een blikvanger. 

                                                    P. gritensis  x amethystina  P.Contento  2006

                            

2007  The same cross as P. Pink Festival, but with a more straight appearance.

Dezelfde kruising als P. Pink Festival, maar met een strak uiterlijk.

                           P. kermesina x mucronata  P. Elegante  2006

     

2006 A  difficult cross with a beautiful  11 cm flower and strong thick leaves. Time will tell how well this hybride will flower. Hot wheather might cause dropped buds.

Een moeilijke kruising met een mooie 11 cm bloem en dikke bladeren.  De tijd zal leren hoe goed deze hybride bloeit. Warm weer zou wel een afvallende knoppen kunnen veroorzaken.

 

P. incarnata "Alba"x eichleriana  2006

                       

2006  A 8 cm small flower, a little below expections.

Een 8 cm bloem die qua grootte een beetje tegenvalt.

                     P. gritensis x loefgrenii  P. Ariane  2006

    

                                        

2006 A 9 cm flower that appeared on a 2006 seedling. The full filled 8 cm corona shines a little purple. This is a hybride with high expectations. 

Een 9 cm bloem van een 2006 zaailing. De 8 cm  supervolle corona heeft een paars-achtige rand.

P. molissima x mixta x luzmarina  P. Divertido  2006

 

2006 An 8 cm wide hanging flower in the luzmarina form. A very robust well growing plant that tolorates heat up 40 degrees celsius. The plant has pollen.

Een 8 cm brede bloem in de luzmarina vorm. Een robuste en goed groeiende plant die 40 graden in de volle zon heeft overleefd. De bloemen hebben stuifmeel.

P. kermesina x eichleriana  P. Angelface  2006

               

2006 An abundant flowering new hybride with a  pale pink flower (10 cm) that stays open for three days. As both parents are tropical the minumum temp is 10 degrees celsius. 

Een rijk bloeiende nieuwe hybride met een zacht rose bloem (10 cm) die drie dagen open blijft. Daar beide ouders tropisch zijn is is de minimum temperatuur min 10 graden.

P. Exoniensis x umbilicata  ( in San Francisco) P. Blowback

In 2003 I sent seeds of this hybride to Greg Cunningham from Strybing arboreum in San Francisco. David Potter planted out the seeds and see the result on his images. A cross between tacsonia and Tacsonioides, two different subgenius.  This hybride with  bright pink flowers and dark corona centre look like a big reddish umbilicata. DAvid, thank you for sharing and your efforts. The last image shows the flower with exoniensis (left) for comparision.

In 2003 stuurde ik zaden naar Greg Cunningham van Strybing arboreum in San Francisco. David Potter zaaide ze uit. Het resultaat mag er zijn. Een kruising tussen twee ondersoorten nl; tacsonia en tacsonioides. Deze hybride met helder rose bloemen en en donker corona hart lijkt op een groete rood achtige umbilicata.  David bedankt voor de foto's en je inspanningen. 

 

P. gritensis x loefgrenii "Iporanga"   P. Grand Duchess

A large hybride with 15 cm bright pink flowers that open 90 degrees and bend over 45 degrees the first day. The second day further to app. 135 degrees. The deep centre of the corona ends white.  As we have low light intensity this time of season, I expect the flower to be darker in summer. 

Een grote hybride met 15 cm helder rose bloemen die de eerste dag 90 graden open gaan, de twede dag tot 135 graden, en 45 graden voorover buigen.  Het diepe centrum van de corona eindigt wit. Door de lager lichtintensiteit van eind september, verwacht ik dat de bloemen donkerder zijn in de zomer.

 

P. Violacea x kermesina  P. Fourth of July

          

P. Violacea x kermesina

A hybride with  bright pink flowers and dark corona. The flowers have 6 cm penduncles and are about 12 cm in size. The leaves are leathery, shiny and small.

Een hybride met helder rose bloemen en en donkere corona. De bloemen aan 6 cm lange bloemstelen zijn ca 12 cm groot. De bladeren zijn lederachtig, glanzend en klein. 

 

P. Angelo Blu x kermesina x gritensis 1  2005  P. Eye of the Storm

A more complex cross with deep pink flowers and dark corona. The flowers on 13 cm penduncles are about 12 cm in size.

Een komplexe kruising met diep rose bloemen en en donkere corona. De bloemen aan 13 cm lange bloemstelen zijn ca 12 cm groot.. 

P. Angelo Blu x kermesina x gritensis 2  2005

This hybride is more light coloured and has a larger corona. 

Deze kruising is lichter van kleur en heeft een grotere corona.

 

         

P. Angelo Blu x kermesina 2005  P. Bright Eyes

A Sister of P. Morning Star with the great difference that most time flowers appear in pairs. The gratious flowers are eye catching.

Een zusje van P. Morning Star met het grote verschil dat de bloemen meestal in paren verschijnen. De gratieuze bloemen zijn echte blikvangers. 

P. umbilicata x garckei 2005 and 2006

One disappointing element in many umbilicata crosses is the licht faulded sepals of the flower. The corona is often very beautiful.  So it is on this cross.  The leaves are strong and beautiful.  The 2006 hybride is looking better and has beautiful contrasts.

Een teleurstelled element aan veel umbilicata kruisingen is het feit dat de bloembladeren vaak iets gevouwen zijn.  De corona daartentegen is vaak erg mooi. Zo ook met deze kruising. De bladeren zijn lederachtig dik en dat maakt veel goed. De 2006 hybride ziet er al een stuk  beter uit en heeft mooie contrasten.

 

P.Sprinkle Rain

 

P.Tropical showers

P. garckei x Caerulea "Constance Elliott x gritensis 2005

One of the first hybrides with gritensis that have a blue corona.  Here the dominance of P. gritensis is broken. The flower is less large then gritensis ( 9 cm). Possibly hardy till -4 celsius . The Bottom row shows the second clone with larger flowers and more pink.

DEen van de eerste kruisingen met P. gritensis waarbij de dominantie van gritensis is onderbroken. De corona is blauw. Bloemgrootte ca 9 cm. Deze kruising kan waarschijnlijk tot -4 graden vorst verdragen. De onderste rij laat de twede kloon zien die licht rose is met grotere bloemen.

P. incarnata "Alba" x umbilicata 2005

A cross with hardy potential that will be tested next season outside. The left flower is not very big, but has pollen and a special shaped corona. The right flower is about 8 cm and is far better shaped. The third flower is even a little bigger and different from colour and corona.  Expected to be hardy -8 till -12 degrees.

Deze kruising zou wel eens behoorlijk vorstbstendig kunnen zijn.  De linker bloem is niet erg groot, maar wel gezond en met stuifmeel. De rechter bloem heeft met 8 cm en een gezonde vorm meer perspectief. De corona heeft een aparte vorm. De verwachte hardheid zal tussen -8 en -12 liggen.

 

P. kermesina x caerulea 2005

Four taxa of this cross.  See the differences in the corona. Flowersize is around 10 cm.  Leaves are five lobbed  like caerulea and the plants grow fast. More taxa of this cross will follow.

Twee taxa van deze kruising.  Zie de verschillen in corona. De bloemgrootte ligt rond de 10 cm en de bladeren zijn vijflobbig zoals bij caerulea.  De plant groeit snel. Meer planten van deze kruising volgen nog. 

P. incarnata "Alba" x loefgrenii 2005 P. Blue Bride

A very vigurous plant that should resist a few degrees of frost. Flowers on long app. 20 cm penduncles  and the corana is full filled like P. loefgrenii. Flowersize app 10 cm. Seedling 2005.

De snelgroeiende plant zal  waarschijnlijk enkele graden vorst kunnen verdragen. De bloemen hebben een ca 20 cm lange bloemsteel  en een volle corona zoals de vaderplant P. loefgrenii. De bloemen zijn ca 10 cm.  Het is een zaailing van 2005. 

            

             P. First Love

P. kermesina x porphyrectica 2005

Three  new hybrides with the bright coulour of P. kermisna and the dark corona of P. porphyrectica. Flowers are about 9 cm on a 12 cm penduncle. 

Veelbelovende nieuwe hybride met de heldere kleur van P. kermesina en de donkere corona van P. porphyrectica. De bloemen zijn ca 9 cm op een 12 cm bloemsteel.

P. Sweet Surrender

P. kermesina x garckei 2005

A real beauty in pastel colours.  Large flowers with a garckei size corona.  Leaves show a typical reddish colour on the underside a little like P. kermesina.  The thickness is betweenthe two species, what makes a strong and decorative leaf.  Flowers are about 10 cm on a 15 cm penduncle. The bottom left image is a darker taxon with less good shape.

Deze mooie hybride in  secondaire pastelkleuren heeft ca 10 cm grote bloemen een een garckei formaat corona. De bladeren van deze plant kleuren een beetje roodachtig aan de onderkant zoals kermesina. Ze zijn vrij dik wat het een dekoratief blad maakt. De bloemen hangen aan een ca 15 cm bleomsteel. De foto onder rechts is een donkerdere cloon, iets minder fraai van vorm.

          

                      

P. gritensis x amethystina "Long penduncle" 2005  P. Pink Festival

This cross shows how dominant P. gritensis is as a mother.  The form of the flower comes close to P. Annastasia.  The differences are more to seek in the coulor that is a little brighter and the form of its corona.  Penduncles are long as gritensis, a large flower with a 9 cm corona. The bottom photo shows the difference in colour and corona size with P. Annastasia ( left)

Deze kruising laat zien hoe dominant P. gritensis is als moeder.  Veel kruisingen geven min of meer hetselfde beeld. De vorm van deze bloem komt dicht bij P. Annastasia. De verschillen zijn de ietwat meer heldere kleur en de verdeling van de corona. De bloemstelen zijn ongeveer zo lang als bij gritensis, een grote bloem met een 9 cm corona. De onderste foto laat het verschil in kleur en corona zien met P. Annastasia. 

 

P. gritensis x kermesina 2005  P. Alexia

Again the typical gritensis form. This very bright pink flower is a try out to see how the plants react in this cross and reverse.  The bottom row show an even brighter pink flower of another clone..

Weer de typische gritensis vorm. Deze zuurstok roze bloemen zijn onderdeel van een test om te bekijken wat de uitkomst van deze kruising is en de kruising andersom. De onderste rij laat een nog feller rose kloon zien.

                       

P. Lady Margaret x vitifolia 2004  P. Summer Blush

This is a cross of 2004.  I was sceptic in the beginning, but now midsummer 2005 the plant flowers abundant, but not as abundant as Lady Margaret. The form and size are typical, a small 8 cm flower with a strange corona.

Dit is een kruising uit 2004 waarover ik eerst sceptisch was, maar die midzomer 2005 toch rijk bloeit, maar niet zo rijk als Lady Margaret.  De vorm van de 8 cm bloem en corona is typisch.

                               

P. Lady Margaret x vitifolia 2 2005  P. Lady in Red.

Also a cross of 2004.  The form is somewhere in-between Lady M. and vitifolia.

Eveneens een kruising uit 2004 . De vorm van de bloem zit ergens tussen Lady Margaret en vitifolia.

 

 

P. Precioso

This is the third clone of Blue Moon x alata  with large 12 cm dark purple flowers and a very nice scent.  Flowers open 90 degrees seen from the penduncle, have pollen and look perfekt.

 Dit is de derde bloeiende kloon van de kruising Blue Moon x alata met 12 cm grote diep paarse bloemen met een heerlijke geur.  De bleomen openen 90 graden, gemeten vanaf de bloemsteel, hebbben stuifmeel en een perfekte vorm.

P. Twin Star

Passiflora Violacea x racemosa.  This new hybride produces a lot of buds, on old vines like racemosa and on young vines in pairs mostly.  The leaves are big and leathery like racemosa.

Deze nieuwe hybride heeft 3 okt 2004 voor het eerst gebloeid en zet knoppen op oude stengels zoals racemosa dat doet en meestal paren in elke bladoksel op jonge uitlopers.  De bladeren zijn dik, glanzend en leerachtig zoals bij racemosa, alleen groter.

 

P. Swingtime

Passiflora Pura Vida x amethystina 'Sao Sebastiao'.  Image taken on the 3 th of october, what means that the bright colours will be better in summer.  The center is almost black. After testing I will decide if this hybride will be registered.

Deze ofot is gemaakt op 3 oktober, wat betekent dat de heldere kleur in de zomer nog beter zal zijn. Na tests beslis ik of deze hybride geregistreerd en benoemd wordt.

 

                          

Passiflora Blue Moon x alata. This cross has more purple flowers with a blue corona, scented between alata and Blue Moon. It is the first clone flowering and has smaller flowers then clone 3. Fruits have the size of alata fruit.

Blue Moon x alata. Deze kruising heeft  meer donker paarse bloemen met een blauwe corona, heerlijke geur tussen alata en Blue Moon. Dit is de eerste kloon met kleinere bloemen dan kloon 3. De vruchten hebben een gelijkwaardige afmeting als alata.

 

                                 

Lady Margaret x caerulea.  This is a compex cross that is very  difficult to flower.  Most buds will not open in our dutch climate, but will be dropped.  I hope to cross this one again with caerulea and see if the results improve.

Deze kruising is erg complex en bloeit moeilijk. De meeste knoppen vallen voor de bloei af. Ik hoop deze nog eens door te kruisen met caerulea om te kijken of de resultaten beter worden.  Het zou dan ook een matig winterharde rose passiebloem kunnen worden.

 

      

Coccinea x incarnata Alba. This is a large flower, flowering less abundant then P. Lady Margaret. The right image shows the difference with Lady Margaret ( left flower).

Coccinea x incarnata Alba.  Deze bloem is veel groter dan Lady Margaret, maar bloeit wat minder gemakkelijk. Op de rechter foto kunt U het verschil met Lady Margaret zien.

Passiflora 'White Queen'  ( caerulea 'Constance Elliott' x eichleriana

A diploide cros with large light scented pure white  flowers.  A free flowering hybride that stays open for two days. Together with P. White Wedding  two hybrides with high expectations.  Expected to be hardy till -5 degrees celsius.

Een diploide kruising met grote licht geurende puur witte bloemen. Een rijkbloeiende hybride waarvan de bloem twee dagen pen blijft. Samen met P. 'White Wedding', twee hybriden met hoge verwachtingen.  De verwachte minimum temp is tot -5 graden.

 

 

Passiflora  White Wedding  ( P. caerulea Constance Elliott x eichleriana)

The result of the teamwork with Dr. Roland Fisher from Germany who made this hybride tetraploide. A big over 10 cm  perfect flower with also a big corona  ( like a wedding dress) and pollen. Flowers open for more then one day.

Het resultaat van samenwerking met Dr. Roland Fisher in Duitsland wie verantwoordelijk is voor het tetraploide maken van deze hybride.  Een grote méér dan 10 cm perfekte bloem met een dikke corona ( als een bruidskleed). Bloemen blijven langer dan één dag open.

P. Angelo Blu x kermesina P. Morning Star, zaailing 2004  rijkbloeiend en veelbelovend

P. Angelo Blu x kermesina, P. Morning Star a seedling of 2004, abundant flowering 

                     

Links constance Elliott x eichleriana, veel witter als Constance ( rechts) blijft 3 dagen open. Dit is een kleinere bloem dan P. White Wedding en White Queen.

Left Constance Elliott x eichleriana, a more white hybride then Constance ( right) stays open for 3 days. This is a smaller flower then P. White Wedding and White Queen..

   

 

   

P. coccinea x incarnata "alba". Een zaailing van herfst 2002 die als jonge plant snel bloeit en waarvan mijn verwachtingen hoog zijn.

P. coccinea x incarnata"alba". A seedling of autumm 2002 with high expectations.

  

           

P. Blue Star x amethystina "Sao Sebastiao".  De mooie kleuren van amethystina  gekombineerd met de bloeivriendelijkeheid van Blue Star.  Een uitzonderlijk lange bloemsteel van 10 tot 15 cm. Deze hybride heet nu Passiflora Amalia .Méér info, klik hier

The beautiful colour range of amethystina combined with the abundance of Blue Star. Long penduncles from 10 till 15 cm. This hybride is now named after our recently born Dutch Princess: Passiflora Amalia.

                          

P. Sprucei x umbilicata  Door mij gekruist en opgekweekt door Piet Moerman.  Vrij grote bloemen en een aparte  corona.                                                      

P. sprucei x umbilicata.  My cross and grown by Piet Moerman.  Quiet large flowers  and a special corona.

 

              

               

            

                      My hybride:  P. Corry Rooymans ( Rosa Stern x alata) 

A very fragrant and abundant hybride with large 10 cm flowers and a double corona.  This plant has no big leaves and vines are easy to lead.  Named after my Mother.

Een hybride met een heerlijke geur, erg bloeivriendelijk en grote 10 cm  bloemen met een dubbele corona. De plant heeft geen grote bladeren en dikke stengel waardoor deze goed te leiden is. Genoemd naar mijn moeder.

 

           

Passiflora  Els. ( trisecta x mixta  2002)  A nice combination of both  species. Flowers will open further by lower temperature.

Een mooie combinatie van beide soorten.  Bij koeler weer gaan de bloemen steeds verder open.

 

          

P. Queen Beatrix                                                 P. King Willem Alexander 

Two hybrides with eyecatching flowers of P. subpeltata x gritensis. I called them after our future King. Fast growing plants that set reasonable amount of flowers during the summer.  They love shade, like the father ( P. gritensis).

Twee hybrides van P. subpeltata x gritensis. Ik heb één naar onze toekomstige Koning vernoemd. Snelgroeiende hybriden die in de zomer redelijk tot goed bloeien. Houdt net als P. gritensis van schaduw.

   

P. sanguinolenta x citrina                          P. herbertiana x cinnabarinaP.   

Madame Betsie Greijmans.                       P. Red Infinity

Two crosses from 2000.  Left, a goed flowering plant that has larger flowers as P. Adularia and sets many as well.  On the right P. Red Infinity with deep red flowers in the summer. My expectations were higher in the beginning.  Not many flowers and do not try to lead the plant. She will drop the buds.

Twee kruisingen uit 2000. Links Mdme Betsie Greijmans ( P. sanguinolenta x citrina) met 6 cm grote bloemen, iets groter als P. Adularia en is bloeirijk.  Rechts P. Red Infinity. Deze is qua verwachting iets tegen gevallen, is niet erg bloeirijk en laat gemakkelijk de knoppen vallen als men probeert de plant te leiden.

 

    

P. caerulea "Concordia" x amethystina "Sao Sebastiao"  Een kruising met waarschijnlijk de meest winterharde caerulea uit Argentinie.                                                   

A cross with the most hardy caerulea from Argentina. 

     

   

P. coccinea x incarnata "Alba" 3.  De derde bloeiende plant uit deze kruising. Met een lange bloemsteel en echt rode bloembladeren.

The third flowering plant of this cross. A long penduncle and truly red flower.

 

   

Links: P. Pink Pride ( foto genomen door Gerrit Graat) Opent graag alle bloemen (12 cm) gelijk. Rechts: P. Silvie. Tot min 12 winterhard. Grote bloemen met een heerlijke geur.

Left: P. Pink Pride 1 ( picture taken by Gerrit Graat. Loves to open all flowers ( 12 cm) at once.  Right: P. Silvie, hardy till minus 12 degrees for a short period. Hardy till -12 centigrade. Large fragrant flowers.

      

 ( Rosa STern x gritensis).  P. Pink Seduction        P. Marlie (sanguinolenta x citrina)    een rijke bloeier                                                  geel met een rood haart rood hart.

Left: P. Pink Seduction                                        P. Marlie.  ( sanguinolenta x citrina) A                                                                   yellow flower with a red center.

  

Links: P. Shelly. Winterhard tot ongeveer min 10 graden.

Rechts: P. Ely, rijkbloeiend en nagenoeg even winterhard als P. shelly.

Left:  P. Shelly Hardy till minus 12 degrees for a short period.

Right: P. Ely.  Almost as hardy as caerulea. Has tolorated minus 12 degrees C, but possible risistant till minus 14 degrees.

                      

P. Oriental Sunset  Dit is de zelde kruising als Red Infinity.  De plant bloeit rijker, bloemen gaan verder open en de plant laat de knoppen minder snel vallen. Bloemgrootte ongeveer 10 cm.

P. Oriental Sunset. The same cross as Red  Infinity. Flowers more abundant and open wide. Drops less buds then Red Infinity.  Flower size about 10 cm.

    

P. Jutta  ( named after  Jutta Jedzig from Germany)

umbilicta x naviculata,  een waarschijnlijk matig winterharde hybride die rijkelijk bloeit, stuifmeel heeft en gemakkelijk vrucht zet.  Soms verschijnen er per blad 2 bloemen. De vruchten zijn als ze met bijv. P. caerulea bestoven zijn snel rijp, vol, erg sappig en heerlijk.

umbilicata x naviculata  an hybride that  will tolorate -8 degrees. A fast grower that flowers abundant woth sometimes two flowers per leaf.  This hybride has pollen and sets fruit easy. When flowers are pollinated with caerulea Jutta sets full and delicious fruits that ripen in a short time.